Всяка година започваме с давенето на нови и нови обещания на самите себе си: как ще направим промяна, как ще придобием нов навик, как ще бъдем по-организирани през тази година. Бързо след новото начало, обаче се връщаме към вече познатите ни модели и забряваме за взетите решения. Защо ви споделям това? Всеки от нас е […]